Scholarship for GMU students #3

Poszukiwani/-e studenci(-ki) (2 osoby) studiów I lub II stopnia na kierunku Nawigacja Uniwersytetu Morskiego, zainteresowani (-e) stypendium ufundowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Funduszy Norweskich. Celem współpracy jest prowadzenie badań naukowych i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie systemów wspomagania decyzji w sytuacji kolizyjnej. Warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie wstępnej wersji pracy dyplomowej… Czytaj dalej Scholarship for GMU students #3

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Recent conference activities

ENDURE project on-going activites have recently been presented during two international conferences. Presentation „Evaulation of stability criteria limiting the angle of heel due to turning, in the light of ship motion simulation results” was given during the 18th International Ship Stability Workshop. The full paper will be made available once proceedings are published or upon… Czytaj dalej Recent conference activities

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

ENDURE in London

On March 31st-April 1st, 2022, scholars from Gdynia Maritime University attended a Royal Institution of Naval Architects Autonomous Ships 2022 conference. Jan Nasur, a scholarship holder in the Project, presented his and his co-authors paper, entitled ’SWOT analysis of Leading Safety Indicators for collision avoidance of Maritime Autonomous Surface Ships’.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

New publication available

We are proud to announce that a new scientific paper based on the Project has been published in Reliability Engineering & System Safety. In our paper, we analyze the values of Bow Crossing Range (BCR) in the encounters of vessels in European waters, primarily around Denmark. Analyzing this large dataset allowed for establishing that BCR… Czytaj dalej New publication available

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Scholarships for GMU students #2

Poszukiwany/-a student(ka) studiów I lub II stopnia na kierunku Nawigacja Uniwersytetu Morskiego, zainteresowany(-a) stypendium ufundowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Norweskich. Celem współpracy jest prowadzenie badań naukowych i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie algorytmów wczesnego wykrywania ryzyka wystąpienia wypadku morskiego, takiego jak m.in. kolizja, utrata stateczności. Warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie wstępnej… Czytaj dalej Scholarships for GMU students #2

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Scholarships for GMU students

Poszukiwany/-a student(ka) studiów I stopnia na kierunku Nawigacja Uniwersytetu Morskiego, zainteresowany(-a) stypendium ufundowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Norweskich. Celem współpracy jest prowadzenie badań naukowych i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka wystąpienia wypadku morskiego, takiego jak m.in. kolizja, utrata stateczności. Warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie wstępnej wersji pracy dyplomowej… Czytaj dalej Scholarships for GMU students

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Kick-off

ENDURE Project kick-off meeting was on January 14th, 2021 and was held online due to covid-related travel restrictions.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii