Seminarium podsumowujące projekt

Szanowni Państwo

Niniejszym mam zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium podsumowujące projekt badawczo-rozwojowy „Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS (ENDURE)”.

Seminarium odbędzie się dnia 23 listopada 2023 o godzinie 09:00 w sali 121 Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, al. Jana Pawła II 3).

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną podstawowe założenia projektu, przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, wyniki przeprowadzonych badań oraz ich potencjalne zastosowania.

Ponieważ seminarium traktujemy także jako okazję do networkingu dla osób zainteresowanych tematyką automatyzacji żeglugi, prosimy o udostępnienie niniejszej informacji wszystkim osobom, które według Państwa mogą być zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu.

Rejestracja chęci uczestnictwa (KLIK) nie jest obowiązkowa, lecz informacja taka ułatwi nam odpowiednie przygotowanie wydarzenia.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu: k.wrobel(at:)wn.umg.edu.pl