Scholarship for GMU students #3

Poszukiwani/-e studenci(-ki) (2 osoby) studiów I lub II stopnia na kierunku Nawigacja Uniwersytetu Morskiego, zainteresowani (-e) stypendium ufundowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Funduszy Norweskich.

Celem współpracy jest prowadzenie badań naukowych i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie systemów wspomagania decyzji w sytuacji kolizyjnej. Warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie wstępnej wersji pracy dyplomowej w ramach projektu 'ENDURE’, którego Partnerem Wiodącym jest Uniwersytet Morski w Gdyni.

Warunkiem przystąpienia do programu stypendialnego jest:
1) posiadanie statusu studenta na kierunku Nawigacja;
2) zadeklarowanie tematu pracy dyplomowej zgodnego z tematyką Projektu;
3) PREFEROWANY: wcześniejszy udział w pracach badawczych lub badawczo-rozwojowych.

Program stypendialny może wymagać odbycia podróży zagranicznej, finansowanej w ramach Projektu 'ENDURE’.

Kandydaci (m/f/x) proszeni są o przesłanie (do dnia 12 grudnia 2022) CV do kierownika Projektu dr inż. Krzysztofa Wróbla wraz z koncepcją badań, zatwierdzoną przez proponowanego opiekuna naukowego – na maila: k.wrobel[at:]wn.umg.edu.pl