Scholarships for GMU students

Poszukiwany/-a student(ka) studiów I stopnia na kierunku Nawigacja Uniwersytetu Morskiego, zainteresowany(-a) stypendium ufundowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Norweskich.

Celem współpracy jest prowadzenie badań naukowych i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka wystąpienia wypadku morskiego, takiego jak m.in. kolizja, utrata stateczności. Warunkiem otrzymania stypendium jest przygotowanie wstępnej wersji pracy dyplomowej inżynierskiej w ramach projektu 'ENDURE’, którego Partnerem Wiodącym jest Uniwersytet Morski w Gdyni.

Warunkiem przystąpienia do programu stypendialnego jest:
1) posiadanie statusu studenta na I stopniu kierunku Nawigacja;
2) brak zadeklarowanego wyboru tematu pracy dyplomowej;
3) wcześniejszy udział w pracach badawczych lub badawczo-rozwojowych (preferowane udokumentowanie w formie autorstwa lub współautorstwa artykułu naukowego, opublikowanego w czasopiśmie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Program stypendialny może wymagać odbycia podróży zagranicznej, finansowanej w ramach Projektu 'ENDURE’.

Kandydaci (m/f/x) proszeni są o przesłanie (do dnia 31 sierpnia 2021) CV do kierownika Projektu dr inż. Krzysztofa Wróbla wraz z koncepcją badań, zatwierdzoną przez proponowanego opiekuna naukowego – na maila: k.wrobel[at:]wn.umg.edu.pl

Dodaj komentarz